lekkage verholpen aan schoorsteen in wilnis! HGT geveltechniek

Schoorsteen renovatie Wilnis

Schoorsteen renovatie 

In Wilnis op de Pastoor Kannelaan 17 heeft de bewoner al jaren last van lekkage, bij inspectie is gebleken dat de schoorstenen geen openstootvoegen heeft boven het lood en dat de schoorsteen vocht doorslaat! Het voegwerk is nog vrij goed! Onze aanpak is als volgt:

– Metselwerk wordt gereinigd d.m.v. stoomcleanen. 

– Openstootvoegen aanbrengen boven het lood.  

– Hoed van de schoorsteen afsmeren.  

– metselwerk en voegwerk beschermen met gevel impregneer!

 

Wij zullen het metselwerk van de schoorstenen reinigen d.m.v. stoomcleanen. Met stoomcleanen kunnen wij de werkdruk verlagen naar 80 bar en het water verwarmen tot 100 graden aan de norsel. Dit zorgt ervoor dat alle algen en mossen doodbranden maar het voegwerk onbeschadigd blijft!

Mocht het voegwerk al beschadigd zijn zullen wij dat voegwerk ophakken en vervangen voor nieuw voegwerk!

Boven het lood van de schoorstenen zijn geen openstootvoegen aangebracht, de openstootvoegen zijn juist nodig om het vochttransport te begeleiden naar buiten de schoorsteen. Als de openstootvoegen dicht zijn gezet kan het vocht zich ophopen en dan zoekt het de makkelijkste weg en daardoor heeft deze bewoner lekkage is zijn woning!

De bovenkant van de schoorsteen is afgemeerd met een cement deklaag, deze is in de loop der jaren gaan scheuren. Dit zullen wij repareren en na droging zal de bovenkant van de schoorsteen afgesmeerd worden met een teer laag waardoor water via de bovenkant van de schoorsteen geen kans meer heeft om in te dringen! 

Na droging van de ondergrond zullen wij de schoorstenen een beschermlaag geven. Dit noemen wij impregneren met een speciale gevel impregneer. Deze beschermlaag blijft gedurende 10 jaar actief tegen weersinvloeden. 

Voegen herstellen, gevelonderhoud Nederhorst den Berg, lekkage

Gevelonderhoud Nederhorst den Berg

Gevelrenovatie / voegen herstellen

Het voegwerk van het woonhuis is in de loop der jaren in verval geraakt door weers invloeden. Daarom is ervoor gekozen om deze woning incl. schoorsteen grondig aan te pakken. Hiervoor zullen wij het voegwerk uithakken tot aan het metselmortel (minimaal 10 mm) Nadat de bestaande voegen zijn uitgehakt/uitgeslepen word het metselwerk gereinigd d.m.v. zandstralen. 

 

Gevelreiniging / zandstralen

Het metselwerk van het woonhuis is opgebouwd uit gele stenen. Door atmosferische vervuiling van vliegtuigen auto’s, zure regen of UV stralingen zijn deze stenen in de loop der jaren niet meer geel maar zwart geworden. Om het metselwerk weer terug te krijgen in originele staat moeten wij het metselwerk zandstralen! Met onze speciale TORBO straalunit die op allerlei verschillende manieren is regelen is schade aan het metselwerk na genoeg uitgesloten! Nadat het metselwerk is gezandstraald zullen wij de geveldelen schoonspoelen met schoon leiding water. Na droging hiervan kan het voegwerk opnieuw aangebracht worden!    

 

Gevelonderhoud / gevel impregneren

Nadat er nieuw voegwerk is aangebracht, het metselwerk is gereinigd d.m.v. zandstralen kunnen wij beginnen met het metselwerk en voegwerk te beschermen tegen weersinvloeden! Impregneer is een transparante beschermlaag die gedurende 10 jaar ervoor zorgt dat regenwater niet meer in het metselwerk of voegwerk kan indringen! Wij geven hier ook een garantie van 10 jaar bij!

Gevelonderhoud Mijdrecht

In Mijdrecht staan onder andere 3 flats van woningbouw vereniging Groenwest. Ze vroegen ons of wij een inspectie kunnen uitvoeren betreft de huidige staat van de spouw ankers. Dit zijn ankers die tijdens de bouw van het complex de buitenmuur met de binnenmuur vast zet.
Lees meer

spouwankers aanbrengen 3 flats in Mijdrecht woningbouw

Gevelonderhoud Mijdrecht

Spouw ankers aanbrengen

In Mijdrecht staan onder andere 3 flats van woningbouw vereniging Groenwest. Zei vroegen ons of wij een inspectie kunnen uitvoeren betreft de huidige staat van de spouw ankers. Dit zijn ankers die tijdens de bouw van het complex de buitenmuur met de binnenmuur vast zet.

Bij inspectie is gebleken dat de huidige norm niet word gehaald door verschillende factoren. Zo zijn er te weinig spouwankers aangebracht aangezien de huidige norm anders is dan die van 50 jaar geleden! De huidige ankers vertonen een roestvorming en breken daardoor in de loop der jaren. 

Dit kan problemen opleveren wanneer wij temaken krijgen met zware stormen. Je hoort wel eens op het nieuws dat geveldelen loskomen te zitten of zelf instorten! 

Wij hebben per flat ruim 1.500 spouwankers aangebracht. We boren kleine openingen van 6 mm door de baksteen heen, door de spouw en ongeveer 5 cm door de binnenmuur heen. Daarna zullen wij op het gaatje de spouwanker plaatsen en die word er door zijn wokkelvorming in de muren gedraaid/ geslagen. Nadat de spouwanker is aangebracht zullen wij het gaatje afvoegen in de zelfde kleur als het metselwerk!

Groot onderhoud VvE complex Bankrashof in Amstelveen

Gevelonderhoud Amstelveen

Gevelreiniging – stoomcleanen

Bij de voorinspectie is gebleken dat het voegwerk van de oostgevel in prima staat is! Deze gevel is alleen in de loop der jaren vervuild geraakt. Om een goede indringing te krijgen voor het impregneren van deze oostgevel is stoomcleanen noodzakelijk. Omdat het voegwerk blijft zitten zullen wij het waterdruk verlagen zodat het voegwerk niet beschadigd raakt. Het temperatuur van het water word ruim 100 graden aan de norsel, hierdoor brand de vervuiling van het metselwerk en voegwerk.

 

Gevelrenovatie – voegen herstellen

Nadat het metselwerk is gereinigd d.m.v. stoomcleanen zullen wij het voegwerk controleren op gebreken. Mocht het voegwerk beschadigd zijn of beschadigd zijn geraak na het reinigen zullen wij het voegwerk ophakken tot aan de metselmortel. Naderhand word het afgevoegd in bestaande voegkleur! 

 

Spouwmuurisolatie

Het isoleren van uw spouwmuren met Knauf Supafil kent de nodige voordelen. HGT geveltechniek zet ze voor u op een rijtje:

• Knauf Supafil heeft een zeer hoge isolatiewaarde(lambda-waarde = 0,034 W/m.K) en maakt hierdoor een hoge besparing op uw energierekening mogelijk.

• De kosten om uw woonhuis te isoleren is terug verdiend in 4 a 5 jaar aan stookkosten.

• De glaswolvlokken zijn waterafstotend en voorkomen vochttransport van binnen naar buiten.Het bestrijden van de aanwezigheid van vocht binnen uw spouw zorgt ervoor dat uw muren minder gevoelig zijn voor schimmels en bacteriën

• Supafil zorgt voor een toename in de temperatuur van uw binnenmuur

• De isolatie van uw spouwmuur met glaswolvlokken zorgt voor een goede verdeling in uw spouw.

• Supafil spouwmuurisolatie van Knauf is brandwerend, goed voor het milieu en onaantrekkelijk voor ratten en muizen.

 

Gevelonderhoud – gevel impregneren

Nu alle werkzaamheden zijn uitgevoerd kunnen wij starten met het impregneren van de oostgevel. Gevel impregneer is een product wat wij d.m.v. lagedruk pomp aanbrengen. Deze beschermlaag is transparant en werkt geduurde 10 jaar water afstotend. Hierdoor heeft vocht geen kans om in te dringen in het metselwerk of voegwerk maar kunnen algen en mossen ook veel minder gemakkelijk aangroeien!  

groot onderhoud 23 woningen in Kamerik, woningbouw Groenwest

Gevelonderhoud Kamerik

Gevelrenovatie – voegen herstellen

Het bestaande voegwerk van deze 23 woningen gelegen in Kamerik zijn ruim 40 jaar oud. In de loop der jaren is het voegwerk zwaar aangetast (zeker de regen kanten) Hierdoor is gekozen voor een grondige aanpak. Wij hebben het bestaande voegwerk uitgehakt met onze speciale stof arme hak spullen. Hierdoor heeft de omgeving geen last meer van stof maar word alles direct afgezogen of met waternevel beschermt!

 

Gevelreiniging – stoomcleanen

Het oude voegwerk is uitgehakt nu kunnen wij beginnen met het reinigen van de geveldelen. Voor dit complex is gekozen om het metselwerk te reinigen d.m.v. stoomcleanen. Het woord zegt het misschien al, het tempratuur van het water word ruim 100 graden aan de norsel hierdoor krijg je stoom uit de lans en dat word met hogedruk tegen de gevel gespoten. Hierdoor branden alle algen en mossen van het metselwerk wat weer belangrijk is voor een goede indringing van het latere aangebrachte gevel impregneer!

 

Spouwmuurisolatie

De 23 woningen in Kamerik stampt voor 1974. Dit betekend dat de spouwmuren niet zijn voorzien van isolatie. Huizen die zijn gebouwd vanaf 1974 moeten inprenciepe spouwmuurisolatie hebben vanuit de bouw.

Bij inspectie is gebleken dat de spouwmuur een diepte heeft van 5cm. Wij kunnen pas isoleren vanaf minimaal een diepte van 3cm. Hoe dieper de spouwmuur is hoe meer rendement je uit het isoleren haald. De terug verdien tijd bij een spouw van 5cm is maximaal 5 jaar.

Er worden kleine openingen geboord op de kruising van lint en stoot voeg. Nu kan het isoleren starten. Het boorpatroon dat is geboord, zorgt ervoor dat het materiaal overal komt. Normaal zullen wij de boorgaten dichten in bestaande kleur van het voegwerk maar op dit complex in het voegwerk compleet vervangen waardoor wij het boorpatroon wegwerken achter het nieuw aangebrachte voegwerk! 

Op onze website staat een filmpje waarbij we het isoleren laten zien d.m.v. een na gemaakte spouwmuur waarvan 1 kant is voorzien van een glasplaat. Voor meer informatie betreft is isoleren van uw woning neem gerust contact met ons op! HGT Midden-Nederland – Geveltechniek

 

Gevelonderhoud – gevel impregneren

Nadat het voegwerk is hersteld, het metselwerk is gereinigd d.m.v. stoomcleanen en de spouwmuren zijn voorzien van isolatie kunnen wij beginnen met gevel impregneren. Dit is een transparante beschermlaag die wij met een lagedruk pomp zullen aanbrengen. Na droging zult u merken dat regenwater geen kans meer heeft om in het metselwerk of voegwerk in te dringen. Deze beschermlaag blijft gedurende 10jaar actief!   

gevelrenovatie, gevelonderhoud Amsterdam VU ziekenhuis

Gevelonderhoud Amsterdam

Gevelrenovatie / voegen herstellen

Op het dak van het VU ziekenhuis (14de verdieping) staat een grote liftopbouw. Deze geveldelen zijn in de loop der jaren vervuild geraakt, hierbij is het voegwerk dusdanig beschadigd dat wij hele geveldelen opnieuw hebben gevoegd! overige geveldelen hebben wij gecontroleerd op gebreken en waarnodig gerepareerd!

 Gevelreiniging / stoomcleanen

Nadat het voegwerk is uitgehakt hebben wij de geveldelen gereinigd d.m.v. stoomcleanen! Het woord zegt het misschien al maar wij reinigen met zeer heet water, bijna 100 graden water aan de norsel! Hierdoor branden alle algen en mossen dood van de gevel en kan het latere gevel impregneer beter indringen! 

 

Gevelonderhoud / impregneren

Nadat er nieuw voegwerk is aangebracht, het metselwerk is gereinigd d.m.v. stoomcleanen kunnen wij starten met gevel impregneren. Dit voorkomt dat regenwater in het metselwerk of voegwerk kan indringen. Het water parelt van de gevel af gedurende 10 jaar! Hierdoor kunnen algen en mossen ook minder snel aangroeien en blijft de gevel schoner! Helaas word de toplaag afgebroken door UV straling en zure regen maar de impregneer laag drinkt meerdere mm in het gevelblad! Wij adviseren dus de geveldelen na 10 jaar opnieuw te voorzien van gevel impregneer waardoor het voegwerk 10 tallen jaren langer meegaat!