Gevelonderhoud en spouwmuurisolatie Weesp

Gevelreiniging d.m.v. zandstralen

Het metselwerk in Weesp op de M. Dotingalaan 14 is in de loop der jaren zwaar vervuild geraakt door atmosferische vervuilingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto’s en vliegtuigen met hun uitstoot. Dit geeft de gevel een grauwe uitstraling, hoe langer u wacht met het reinigen van de gevels, hoe dieper de vervuiling in he metselwerk dringt. Bij het woonhuis in Weesp zat de vervuiling te diep in het metselwerk, daarom hebben wij het metselwerk gereinigd d.m.v. zandstralen. Met het zandstralen van het metselwerk krijgen we de originele kleur van het metselwerk weer nagenoeg helemaal terug. Dit geeft de gevel het mooiste uiterlijk. Er zal gebruik worden gemaakt van een zogenaamde torbo-straalunit, door de combinatie van zand, water en een lage straaldruk, welke kan worden geregeld d.m.v. een doseer ventiel is de schade aan de ondergrond vrijwel uitgesloten.

Lees meer

Gevelonderhoud Abcoude

Het woonhuis in Abcoude op de Koppeldijk 28 is in de loop der jaren vervuild geraakt door atmosferische vervuilingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto’s of vliegtuig verkeer, ook de bomen rondom een woning kunnen ervoor zorgen dat de gevel eerder last heeft van algen en mossen vervuilingen. Daarom adviseren wij om de gevels tijdig te reinigen zodat vervuiling niet te diep in de ondergronden kan indringen. Als de vervuiling te diep in de ondergronden is gedrongen krijgen wij deze ondergronden niet meer schoon zonder deze onder gronden te beschadigden.

Lees meer

gevelonderhoud in Abcoude, woonhuis zomer klaar maken, 1 dag werk

Gevelonderhoud Abcoude

Gevelonderhoud

 Het woonhuis in Abcoude op de Koppeldijk 28 is in de loop der jaren vervuild geraakt door atmosferische vervuilingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto’s of vliegtuig verkeer, ook de bomen rondom een woning kunnen ervoor zorgen dat de gevel eerder last heeft van algen en mossen vervuilingen. Daarom adviseren wij om de gevels tijdig te reinigen zodat vervuiling niet te diep in de ondergronden kan indringen. Als de vervuiling te diep in de ondergronden is gedrongen krijgen wij deze ondergronden niet meer schoon zonder deze onder gronden te beschadigden.

  

Reinigen metselwerk

 Al het metselwerk van het woonhuis is door ons gereinigd onder lage druk en met warm water. De werkdruk is ter plaatsen afgesteld op de hardheid van de ondergrond maar zal ongeveer 100 bar zijn en 60 graden warm water. Hierdoor verdwijnen alle algen en mossen van de geschilderde geveldelen van het woonhuis.

 

Conserveren houtwerk

 Alle trespa geveldelen van het woonhuis (boeidelen, dakkapellen en kozijnen) zijn door ons eerst voorbehandeld met een ontvetter. Deze geveldelen worden eerst voorbeneveld met een ontvetter en met lichte schuurpats worden deze geveldelen geboend. Na een inwerk periode van minimaal 15 minuten worden deze geveldelen onder lage druk en met warm water afgespoeld. Als u te lang wacht om deze geveldelen te reinigen trekt de vervuiling te diep in de ondergrond, hierdoor krijgen we deze geveldelen niet helemaal meer schoon. Voorkom dus grote problemen en laat tijdig u woning reinigen.

 

Ramen bewassen

 Nadat alle geveldelen zijn gereinigd en behandeld zijn door HGT Midden-Nederland – Geveltechniek zullen wij de ramen en kozijnen van het woonhuis weer bewassen en schoon opleveren. De puntjes op de i zetten hoort bij ons vakgebied. Wij komen aan, maken u woning schoon, leveren de werkzaamheden op met de opdrachtgever de wij zorgen ervoor dat we woning er weer netjes en verzorgt bij staat.       

Gevelonderhoud Mijdrecht, n.a.v. lekkage van gymzaal obs de eendracht

Gevelonderhoud Mijdrecht

Voegen

 

Eerst zullen wij beginnen met het verwijderen van het bestaande voegwerk. Het bestaande voegwerk van het complex in Mijdrecht is in de loop der jaren vervuild geraakt maar ook is het voegwerk aangetast door weersinvloeden. Daarom heeft de opdracht gever ervoor gekozen om het voegwerk compleet te vervangen zodat ze hier de aankomende 30 jaar geen onderhoud meer aan hebben. Het bestaande voegwerk wordt door ons verwijderd, tijdens het verwijderen van het voegwerk wordt de fijnstof direct afgezogen bij de hakbeitels en slijptollen. Hierdoor wordt de overlast voor mens en milieu voorkomen. 

Nadat het bestaande voegwerk is verwijderd worden de gevels gereinigd, na droging van de ondergrond kunnen wij starten met het aanbrengen van nieuw voegwerk. voordat wij nieuw voegwerk aanbrengen zetten wij eerst een aantal proefvlakken op voor de juiste kleurbepaling. Als de juiste kleur is gekozen wordt er nieuw voegwerk aangebracht.

  

Gevelreiniging 

Als het bestaande voegwerk is verwijderd zullen wij de gevels gaan reinigen. De gevels worden gereinigd zodat het nieuwe voegwerk goed kan hechten en het latere aangebrachte impregneer product goed kan indringen. Het metselwerk wordt gereinigd van boven naar beneden zodat de geveldelen 100% stofvrij zijn. De werkdruk wordt ter plaatsen afgesteld op de hardheid van de ondergrond maar zal ongeveer 150 bar zijn en 100 graden heet water.

 

Gevel impregneer

 Als het voegwerk opnieuw is aangebracht en voldoende is uitgehard kunnen wij starten met het impregneren van het voegwerk en metselwerk. Gevel impregneer wordt aangebracht zodat regenwater niet meer via de gevels kan indringen maar er vanaf parelt. Hierdoor zal de gevel minder snel vervuild raken in de toekomst en heeft vocht geen kans meer om schade aan te richten aan de ondergronden. Gevel impregneer blijft 10 jaar water afstoten. 

 

Garantie

Op alle geleverde diensten van HGT Midden-Nederland – Geveltechniek geven wij een garantie van 10 jaar.      

gevelonderhoud en spouwmuurisolatie in Aalsmeer. 10 jaar garantie

Gevelonderhoud en spouwmuurisolatie Aalsmeer

Voegwerk vervangen.

 

Het bestaande voegwerk wordt door ons met van pneumatische hakhamers en elektrische slijptollen uitgehakt uitgeslepen tot een diepte van minimaal 10 mm of tot aan de metselmortel. Dit wordt stofarm verwijderd d.m.v. stofafzuigingen. Hierdoor ontstaat er geen overlast meer voor mens en milieu. Als het bestaande voegwerk is verwijderd zullen wij eerst de betreffende geveldelen reinigen voordat we de geveldelen opnieuw gaan voegen. Als de betreffende geveldelen helemaal stofvrij zijn en droog is zullen wij de geveldelen gaan voegen. Diverse soorten voegwerk kunnen wij aanbrengen, platvol voegwerk, terug liggend voegwerk, knip of snijvoegwerk, schaduw voegwerk, nagestreken voegwerk. Voordat we gaan voegen zullen we eerst een paar proefvlakken opzetten voor de kleurbepalingen ook hier zitten verschillende mogelijkheden in.

 

Zandstralen.

 

De bewoners hebben ervoor gekozen om het metselwerk te reinigen d.m.v. zandstralen. De huidige vervuiling zat te diep in met metselwerk waardoor wij het met heet water reinigen niet het gewenste resultaat kregen. D.m.v. zandstralen polijsten wij het metselwerk en halen wij er ongeveer 0.1 mm vanaf. Daardoor krijgt het metselwerk zijn originele kleur weer terug. Het zandstralen wordt uitgevoerd met de nieuwste technieken (Torbo straal systeem) en met het fijnste zand. Hierdoor zal het metselwerk niet beschadigd raken en zal er ook geen kwarts stof meer vrij komen. Ook dit is weer beter voor mens en milieu.

 

Metselwerk reparatie.

 

Aan de zon en regen zijde van het woonhuis (zuid/westen) heeft in de loop der jaren teveel last gekregen van vochtindringing, hierdoor zijn de kozijn ankers gaan roesten.  Op diverse plekken hebben de geroeste kozijn ankers het metselwerk kapot gedrukt. HGT geveltechniek heeft deze stenen verwijderd, de oppervlakte hebben wij stofvrij gemaakt en nieuwe stenen terug ingeboet. Omdat het metselwerk wordt gezandstraald konden we de nieuwe stenen goed op kleur aanhelen en inboeten, dit geeft uiteindelijk het mooiste resultaat.

 

Isoleren.

 

De spouwmuren van het woonhuis zijn in het verleden nog niet voorzien van isolatie materiaal. De bewoners hebben ervoor gekozen om de spouwmuren te voorzien van spouwmuurisolatie met het materiaal Supafil HR+. D.m.v. kleine openingen in het voegwerk kunnen wij het isolatiemateriaal aanbrengen. Het isolatiemateriaal wordt van onder naar boven gevuld, na ongeveer 4 jaar heeft u de kosten voor het isoleren van de spouwmuren terug verdient aan het besparen van stookkosten. Het wooncomfort merkt u vanaf dag 1 nadat het isolatie materiaal is aangebracht. Bij de woning in Aalsmeer hebben wij het voegwerk compleet vervangen, daardoor kunnen wij het boorpatroon wegwerken achter het nieuwe aangebrachte voegwerk. Als dit niet het geval is worden te gaten afgevoegd nadat de spouwmuren zijn voorzien van spouwmuurisolatie. Dit wordt op kleur uitgevoerd zodat het haast niet opvalt dat de gevels zijn geïsoleerd.

 

Impregneren.

 

Wij adviseren om te alle tijden je gevels te voorzien van gevel impregneer. Met gevel impregneer voorkom je dat regenwater kan indringen via het metselwerk en voegwerk. Hierdoor zullen algen en mossen minder snel aangroeien ( dit is bevorderlijk voor de uitstraling van het woonhuis)  en zal het voegwerk niet beschadigd raken. (je verlengt de levensduur van het voegwerk met 10 jaar) Nadat gevels zijn gereinigd d.m.v. zandstralen staan alle poriën van het metselwerk en het nieuwe aangebrachte voegwerk helemaal open, indien dit niet wordt behandeld met gevel impregneer zullen deze geveldelen nog eerder vervuild raken als voor de behandeling. Impregneer is een transparante beschermlaag die wij zullen aanbrengen via het vloeisysteem of nevelsysteem, naderhand zullen wij alle ramen en kozijnen bewassen en schoon opleveren.

 

Oplevering / 10 jaar garantie.

 

Na elke werkdag laten wij onze werkplek bezemschoon achter. Mochten de buren overlast ondervinden van onze werkzaamheden zullen wij bij de buren ook zorg dragen aan het schoon opleveren van de woning. Al het houtwerk wordt afgenomen en het glaswerk wordt door ons bewassen. Na het opleveren van de werkzaamheden heeft u recht op 10 jaar garantie op alle geleverde diensten van HGT geveltechniek.    

isoleren en gevelonderhoud in Haarlem n.a.v. vochtdoornslag

Isoleren Haarlem

HGT Midden-Nederland – Geveltechniek heeft in Haarlem op de Gruttostraat 33 en 35 de woningen verduurzaamd d.m.v. spouwmuurisolatie aan te brengen. Tevens hebben wij het metselwerk gereinigd d.m.v. zandstralen zodat de gevel weer een nieuwe frisse blik heeft, het voegwerk dat slecht is hebben we vervangen. Naderhand hebben we de gevels beschermt met een impregneer laag. Dit voorkomt dat regenwater kan indringen. Hierdoor blijft de gevel langer mooi en heeft u geen last van vocht doorslag.

 

Wat is een spouwmuur en wanneer is spouwmuurisolatie mogelijk?

Het isoleren van de spouw is een specifieke vorm van gevelisolatie die alleen toegepast kan worden wanneer het gebouw spouwmuren heeft. Een spouwmuur bestaat uit twee muren met daartussen 3 à 6 centimeter open ruimte. Die tussenruimte noemen we de spouw, welke gevuld kan worden met isolatiemateriaal.

Huizen vanaf 1920 tot 1974 hebben vanuit de bouw geen spouwmuurisolatie meegekregen. Deze woningen kunnen wij dus gemakkelijk verbeteren en zelfs het energie label van de woning verhogen! Woningen vanaf 1974 tot 1990 kunnen wij ook isoleren alleen zal dit worden na geïsoleerd. Het isolatie materiaal dat is aangebracht in 1974 tot 1990 is in de loop der jaren verzakt, in geslonken of zelfs verdwenen zijn door eventuele vocht problemen. Daarom kunnen wij met de nieuwste technieken ook deze spouwmuren weer helemaal goed isoleren.

Woningen die gebouwd zijn na 1990 kunnen wij niet meer voorzien van isolatie. Deze woningen hebben nog een goede isolatie!     

 

Terugverdientijd spouwmuurisolatie

Hoe snel je jouw investering kan terugverdienen hangt af van het gemiddeld energieverbruik en de dikte van de spouw. Je bespaart jaarlijks 9 tot 11 m3 gas op elke m2 die je isoleert. De gemiddelde terugverdientijd schommelt tussen de 1,5 à 4 jaar. Als je weet dat het na-isoleren van spouwmuren zo’n 1000 à 2000 euro kost is de winst op lange termijn aanzienlijk. Ben je van plan om de woning later te verkopen dan kan je ook nog een mooie meerwaarde realiseren dankzij een gunstiger EPC-attest.

 

Subsidies en premies

Dit is per gemeente verschillend, wij adviseren u daarom dit op te vragen bij u gemeente. Mochten er subsidies aan vast zitten dan helpen wij u met de subsidies!

 

Gevelonderhoud

 

Tevens hebben wij gelijk de gevels aangepakt. Het metselwerk is in de loop der jaren zwaar vervuilt geraakt door atmosferische vervuilingen. Wij hebben naar de staat van het huidige voegwerk gekeken en dit is een oude snijvoeg. Dit zijn extreem harde voegen die wel 150 jaar mee gaan. Daarom is ervoor gekomen om het metselwerk te reinigen d.m.v. zandstralen. Dit heeft de gevel het mooiste resultaat zonder dat het voegwerk wordt beschadigd. Met de nieuwste straaltechnieken is schade aan de ondergronden uitgesloten!

 

Wel zullen wij nadat de gevels zijn gereinigd het voegwerk controleren op gebreken. Mocht het voegwerk beschadigd zijn dan zullen wij dit herstellen in bestaande voegkleur. Als al het voegwerk is hersteld dat in de gehele gevel weer waterdicht en kunnen wij gaan beginnen met het waterafstootbaarheid maken van de gevels. Dit wordt gedaan door gevel impregneer. Gevel impregneer is een transparante beschermlaag die gedurende 10 jaar ervoor zorgt dat regenwater niet meer via de gevels kan indringen maar ervan af parelt.

 

GARANTIE.

 Op alle geleverde diensten geven wij een garantie van 10 jaar.  

 

 

gevelonderhoud Diemen n.a.v. slecht voegwerk en doorslag

Gevelonderhoud Diemen

Reinigen

 

Alle gevels van het woonhuis zijn in de loop der jaren vervuilt geraakt door algen, mossen en atmosferische vervuilingen. Hierdoor hebben wij de bewoners eerst geadviseerd om de gevels te reinigen d.m.v. steam+. Met deze reiniging methode voorkomen wij dat schade aan de gevels / ondergronden. We reinigen met lage druk maar met heel heet water. (maximaal 150 graden heet water) Hierdoor braden de vervuilingen van de ondergronden zonder dat de ondergronden beschadigen. Los zitten voegwerk kunnen wij uiteraard niet ontzien maar dit zal door ons gerepareerd worden zodat de gevel weer geheel afsluit.

 

Voegen

 

De berging van aan het woonhuis staat pal op de regen en zon kant (zuid/westen) deze is in de loop der jaren te zwaar aangetast dat wij de bewoners geadviseerd hebben om de berging in zijn geheel opnieuw te voegen. De rest van de geveldelen van het woonhuis zijn van goede kwaliteiten en staan niet in regen en zon kanten dus deze geveldelen kunnen worden gerepareerd nadat ze gevels zijn gereinigd. Het voegwerk van de raamdorpelstenen is ook in de loop der jaren aangetast door regenwater, deze tegels liggen vaak horizontaal met een kleine afschot zodat het regenwater niet naar binnen kan komen. Het voegwerk hiertussen zullen wij inslijpen, stofvrij maken om later met een krimpvrije cementmortel de raamdorpelstenen opnieuw in te wassen. Hierdoor kan regenwater niet meer in de spouwmuur terecht komen. Als het nieuwe voegwerk is aangebracht en is uitgehard kunnen wij starten met het waterdicht maken van de gevels. (impregneren)

 

Impregneren

 

Het woonhuis en de berging in Diemen op de Grote Peel 72 is opgebouwd uit streng pers stenen. Dit zijn hele harde stenen, harder dan gewone bakstenen. Hierdoor hebben wij de bewoners geadviseerd om de gevels te behandelen met een gevel impregneer op crème basis. Deze dikke pasta impregneer zorgt ervoor dat de langzaam in het metselwerk wordt opgenomen. Vloeibare impregneer dat wordt gebruikt om bakstenen te impregneren is niet voldoende om streng pers stenen te impregneren. De beschermlaag van de crème impregneer is ook een stuk krachtiger dan de vloeibare impregneer. (3 keer zo sterk) De harde steen neem geen vloeistoffen op dus het geeft geen enkele zin om streng pers stenen te impregneren op vloeibare basis, wel op crème basis!  

 

Garantie.

 

Op alle geleverde diensten geven wij een garantie van 10 jaar!   

gevelonderhoud n.a.v. slecht voegwerk, 10 jaar garantie

Gevelonderhoud Amstelveen

Opnieuw voegen

 

Het bestaande voegwerk van de topgevels in Amstelveen op de Lindelaan waren van erg slechte kwaliteiten. Er is een VH-waarde gemeten van 15 (Voor een getal onder de 20 staat 100% vervanging voor) Daarom hebben wij het gehele voegwerk verwijderd. Tijdens het uithakken van het bestaande voegwerk wordt de fijnstof direct afgezogen d.m.v. stofzuigers. Hierdoor voorkomen wij overlast voor milieu en mens. Het bestaande voegwerk wordt op diepte uitgehakt (minimaal 10 mm) dit is noodzakelijk voor een goede hechting van het nieuwe aangebrachte voegwerk. Als het bestaande voegwerk is verwijderd kunnen zullen wij de geveldelen eerst reinigen. Want voor een goede hechting van het nieuwe voegwerk zal de gehele geveldeel goed stofvrij moeten zijn.

 

Reinigen

 

Het bestaande voegwerk is verwijderd nu kunnen we beginnen met het reinigen van de betreffende geveldelen. Het metselwerk moet algen en mossen vrij zijn zodat het latere aangebrachte impregneer product goed kan indringen. Voor dit project is ervoor gekozen om te reinigen meet heet water. (100 graden, steam+ reinigen) De werkdruk wordt ter plaatsen afgesteld op de hardheid van de ondergronden maar de temperatuur loopt op tot 100 graden heet water. Hierdoor zullen alle algen en mossen dood branden en verdwijnen, de diepere vervuilingen zoals atmosferische vervuilingen krijgen we niet verwijderd. Als dit gewenst is kunt u kiezen om het metselwerk te laten reinigen d.m.v. zandstralen. Nadat de betreffende geveldelen zijn gereinigd d.m.v. steam+ reinigen zullen wij de geveldelen na spoelen zodat al het zand en stof verwijderd is. Nu hebben we een optimale hechting voor het nieuwe voegwerk en het impregneren van metselwerk.

 

Impregneren metselwerk

 

Als het nieuwe aangebrachte voegwerk voldoende is uitgehard zullen wij de geveldelen beschermen met gevel impregneer. Omdat de geveldelen zijn gereinigd en opnieuw gevoegd zijn, staan de ‘poriën’ van de gevels helemaal open. Hierdoor zal vocht sneller en gemakkelijker indringen, hierdoor zal de gevel weer sneller vies worden, dit geeft of langere termijn weer afbreuk op de geveldelen. Daarom bescherm u gevels door gevel impregneer aan te brengen. Dit is een transparante beschermlaag die gedurende 10 jaar ervoor zorgt dat regenwater niet meer via de geveldelen kan indringen. Ook de levensduur van het voegwerk wordt hiermee verlengt.

 

Garantie

 

Op het aanbrengen van nieuw voegwerk en het impregneren van metselwerk geven wij een garantie van 10 jaar.

gevelonderhoud en spouwmuurisolatie, Loenen aan de vecht.

Gevelonderhoud Loenen aan de vecht

Zandstralen metselwerk

 

Het metselwerk van het woonhuis is in de loop der jaren zwaar vervuild geraakt door atmosferische vervuilingen. (denk hierbij aan auto of vliegtuig uitstoot) Hoe langer je wacht hoe dieper de vervuiling gaat zitten dus hoe moeilijker het te verwijderen is. Zorg ervoor dat u de gevels optijd reinigt zodat u gevels schoon blijven en de kwaliteiten van het metselwerk en voegwerk top blijft. Voor het huis in Loenen aan de Vecht is ervoor gekozen om het metselwerk te reinigen d.m.v. zandstralen. Met een lage staaldruk en straalgrit (ronde korrel) zal schade aan de ondergrond uitgesloten zijn. Wel zal het metselwerk gepolijst worden en zal het nagenoeg zijn originele kleur terug krijgen.

 

Voegwerk reparatie

 

Het bestaande voegwerk is van zo goede kwaliteit dat het voegwerk niet vervangen hoeft te worden. Het bestaande voegwerk is een knipvoeg en deze voegen gaan ongeveer 150 jaar mee. Wel zal eventuele beschadigde voegwerken hersteld worden. In de loop der jaren zijn kleine scheuren ontstaan in de gevels en her en der wat voegwerk is los komen te zitten. Dit wordt door ons vakkundig opgehakt, schoongespoeld en opnieuw afgevoegd in bestaande voeg en voegkleur. De reparatie voegwerk mag na oplevering haast niet meer opvallen.

 

Metselwerk impregneren.

 

Nadat geveldelen zijn gereinigd of opnieuw gevoegd adviseren wij om te alle tijden de geveldelen te beschermen met gevel impregneer. Door deze transparante beschermlaag aan te brengen voorkom je dat water kan indringen via de gevels. Hierdoor zal voegwerk en metselwerk niet worden aangetast en zal de gevel ook langer schoon blijven. Deze beschermlaag blijft minimaal 10 jaar water afstoten.      

 

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is de meest voorkomende isolatiemaatregel bij woningen. Dat is niet zo gek want met spouwmuurisolatie bespaart u tot 30% op het gasverbruik. Spouwmuurisolatie heeft u binnen 3 – 5 jaar terugverdiend.

 
De voordelen van spouwmuurisolatie

Het isoleren van de spouwmuur heeft veel voordelen. Een investering in spouwmuurisolatie is dan ook erg interessant:

 Besparing van 30% op gasverbruik
 Verhoogd wooncomfort
 Beter energielabel resulteert in hogere woningwaarde
 Kou en vocht bij de muren verdwijnen
 Geen schimmel meer op binnenmuur
 

Een minder bekend voordeel van spouwmuurisolatie is dat de isolatie in de hete zomers de warmte juist buiten de woning houdt. En dat is fijn want zo heeft u in de zomer een heerlijk koele woning.

 

Wat is spouwmuurisolatie?
 

Vroeger werden de muren van een huis massief gemetseld. De dikte van de muur was ongeveer de lengte van een baksteen, dit noemen we een enkelsteens muur. Vanaf circa 1925 veranderde deze bouwwijze en werd de massieve buitenmuur vervangen door een spouwmuur. Het verschil? Een spouwmuur bestaat uit twee muren, de binnen- en de buitenmuur. Tussen deze twee muren bevindt zich een holle ruimte van gemiddeld zes centimeter, deze lege ruimte wordt de spouw genoemd.

 
Is uw huis geschikt voor spouwmuurisolatie?
 

Of uw woning een spouwmuur heeft valt in de meeste gevallen af te leiden van het bouwjaar. Aan de hand van het bouwjaar worden ze verdeelt in drie categorieën:

Bouwjaar < 1925

Is uw woning gebouwd voor 1925? Dan heeft deze meestal geen spouwmuur maar een enkelsteens muur. Het isoleren van de gevel door spouwmuurisolatie is dan geen optie. In enkele gevallen is het mogelijk dat uw woning wel een spouwmuur heeft. Of uw woning een spouwmuur heeft kunt u eenvoudig controleren. Als de dikte van de buitenmuur minder dan 24 centimeter is, dan heeft uw woning geen spouwmuur. Is de muur van uw woning breder dan 24 centimeter? Dan heeft uw woning een spouwmuur.

 

Bouwjaar 1925 – 1974
Woningen die gebouwd zijn tussen 1925 en 1974 hebben bijna altijd een spouwmuur. Woningen werden in deze periode niet direct bij de bouw geïsoleerd. Spouwmuurisolatie is dus een interessante optie. Maak nu een gratis en vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

 

Bouwjaar > 1975
Vanaf 1975 werden de spouwmuren van woningen tijdens de bouw geïsoleerd. Maar dit geldt niet voor alle woningen. In enkele gevallen werden ze niet of matig geïsoleerd en is het nog mogelijk om uw woning extra na te isoleren. Bij woningen gebouwd vanaf 1990 is de spouwmuur tijdens de bouw al goed geïsoleerd en is spouwmuurisolatie niet mogelijk.

 

HR Supafil (minerale glaswol)

Een veelgebruikt isolatiemateriaal voor spouwmuurisolatie is minerale glaswol. In Nederland zijn al meer dan 200.000 woningen met minerale glaswol geïsoleerd. De glaswol is speciaal ontwikkeld voor na-isolatie van spouwmuren. Het materiaal bestaat uit zachte witte glaswolvezels en wordt gemaakt van gerecycled glas. De glaswolvlokken hebben een unieke vezelstructuur en zijn vochtafstotend. Door deze producteigenschappen is minerale wol zeer geschikt voor spouwmuurisolatie.

 

Wat kost spouwmuurisolatie?

De kosten van spouwmuurisolatie zijn afhankelijk van het isolatiemateriaal, de breedte van de spouw en het aantal vierkante meters. Om een goede prijsindicatie te geven komen wij graag bij u langs. Tijdens dit bezoek bepalen we of uw woning geschikt is voor spouwmuurisolatie. Hoe we dat doen? We boren een klein gaatje in de muur en kijken in de spouwmuur met een camera. Hierbij controleren we of er al isolatiemateriaal aanwezig is en of de spouw schoon is. Na afloop geeft onze adviseur persoonlijk advies over de mogelijkheden, het isolatiemateriaal en schrijft een vrijblijvende offerte uit.

 

10 jaar garantie

 

Op alle geleverde diensten geven wij een garantie van 10 jaar

 

 

gevelonderhoud bedrijfspand Mijdrecht. 10 jaar garantie

Gevelreiniging Mijdrecht

Gevelreiniging

 

De gevelbeplatingen aan het gebouw in Mijdrecht op de Vermogenweg 8 heeft in de loop der jaren last van atmosferisch vervuilingen. De platen zijn ook wit en hier is alles zichtbaar op. Gelukkig hebben de eigenaren optijd aan de bel getrokken en hebben wij de voorgevel gereinigd d.m.v. steam + reinigen. De druk wordt ter plaatsen afgesteld op de hardheid van de ondergrond maar de temperatuur van het water zal oplopen tot 150 graden heet water. (stoomdruk) Hierdoor worden de vervuilingen uit de geveldelen gebrand met stookdruk, hierdoor zal schade uitgesloten zijn en als je optijd erbij bent kan de gevel weer helemaal als nieuw worden.