Muur en metselwerk herstellen

Metselwerk is kwetsbaar. Daarbij speelt niet alleen de kwaliteit van het materiaal een rol, maar vooral ook de invloed van het weer en milieufactoren. Onderhoudt u uw gevel niet, dan ontstaat er na verloop van tijd op z’n minst vochtoverlast en vorstschade. Voorkomen is beter dan genezen. Wij herstellen scheuren in muren en we vervangen kapotte bakstenen professioneel. We zijn door Thor Helical gecertificeerd om herstelwerkzaamheden aan muren uit te voeren.

 

Invloeden op metselwerk

Bij muren staat het metselwerk aan allerlei invloeden bloot. Het herstellen van muren is nodig wanneer er sprake is van:

- Vochtinwerking
- Vorstschade
- Zettingsverschijnselen (scheuren)
- Roestende ankers
- Mechanische oorzaken (breuk door botsingen)

Worden deze verschijnselen niet behandeld, dan brengen ze op den duur aanzienlijke, vaak moeilijk te herstellen schade toe. Een vroegtijdige aanpak zorgt niet alleen voor een fraaier beeld, maar voorkomt ook onverwachte kosten op termijn. Tijdig metselwerk herstellen is daarom een belangrijk onderdeel in het onderhoudsprogramma van uw pand.

Onderzoek eerste stap voor muur herstellen

Een gedegen en deskundig onderzoek door specialisten van HGT Midden-Nederland - Geveltechniek is een eerste en zeer belangrijke stap. Want pas dan wordt duidelijk op welke manier we het herstel gaan aanpakken. We brengen een helder advies uit met overzichtelijke prijsopgave. Blijkt dat ook het voegwerk in slechte staat verkeert, dan nemen wij uiteraard het herstel van de voegen ook in ons advies mee. Dat voorkomt achteraf onnodige extra kosten.

Herstelwerkzaamheden muren

Na uw akkoord starten we met de uitvoering. Vaak moet het voegwerk eerst worden verwijderd. Beschadigde stenen worden uitgehakt, gevolgd door de herstelwerkzaamheden en eventueel specialistische afwerking. Wij brengen uw gevel weer in perfecte conditie terug. Uiteraard zorgen wij ervoor dat na de herstelwerkzaamheden alles netjes wordt achtergelaten. Vuil en rommel is afgevoerd, uw ramen zijn gelapt en de straat wordt schoongespoeld. Dat hoort bij onze service.

Wilt u weten wat de conditie van uw muur is en vrijblijvend een offerte ontvangen, neem dan contact op met HGT Midden-Nederland - Geveltechniek.