Gevelonderhoud en spouwmuurisolatie Weesp

Gevelreiniging d.m.v. zandstralen

Het metselwerk in Weesp op de M. Dotingalaan 14 is in de loop der jaren zwaar vervuild geraakt door atmosferische vervuilingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan auto’s en vliegtuigen met hun uitstoot. Dit geeft de gevel een grauwe uitstraling, hoe langer u wacht met het reinigen van de gevels, hoe dieper de vervuiling in he metselwerk dringt. Bij het woonhuis in Weesp zat de vervuiling te diep in het metselwerk, daarom hebben wij het metselwerk gereinigd d.m.v. zandstralen. Met het zandstralen van het metselwerk krijgen we de originele kleur van het metselwerk weer nagenoeg helemaal terug. Dit geeft de gevel het mooiste uiterlijk. Er zal gebruik worden gemaakt van een zogenaamde torbo-straalunit, door de combinatie van zand, water en een lage straaldruk, welke kan worden geregeld d.m.v. een doseer ventiel is de schade aan de ondergrond vrijwel uitgesloten.


Gevelrenovatie, Voegen herstellen

Het voegwerk van het woonhuis in Weesp is ook in de loop der jaren zwaar beschadigd geraakt door weersinvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zware of langdurige regenbuien of vorst periodes. Platvol voegwerk gaat gemiddeld genomen 30 tot 40 jaar mee waarbij de regenkanten dan ook echt toe zijn aan vervanging. Daarom is ervoor gekozen om het woonhuis in Weesp in zijn geheel opnieuw te voegen. Het betreffende voegwerk wordt met behulp van pneumatische hakhamers en elektrische slijptollen uitgehakt tot een diepte van

minimaal 10 mm of tot aan de metselmortel. Na het uithakken/slijpen van de betreffende geveldelen worden deze geveldelen gereinigd d.m.v. zandstralen en schoonspoelen. Het bestaande voegwerk zal door ons stofarm worden verwijderd d.m.v. stofafzuiging met stofzuigers. Het voegwerk wordt verdicht tot een hardheid klasse van VH 35 e.e.a. volgens de CUR-aanbeveling 61.

Spouwmuurisolatie

Woningen vanaf 1925 tot 1974 hebben vanuit de bouw geen spouwmuurisolatie meegekregen. Spouwmuurisolatie werd toegepast vanaf 1974. Is u huis dus ouder dan 1974 laat dan onderzoeken of de spouwmuren voorzien kunnen worden van spouwmuurisolatie. Per vierkante meter worden er 4 a 5 boorgaten geboord om het isolatie materiaal aan te brengen in de spouw. Nadat de spouwmuur is gevuld met isolatie materiaal wordt het nieuwe voegwerk aangebracht, of worden de boorgaten afgevoegd in bestaande voegkleur van het woonhuis. De spouwvulling wordt gerealiseerd door de zgn. injectiemethode waarbij vooraf door het boren van kleine openingen ter plaatse van de voeg, de isolatiemassa in de spouw wordt geperst, hierbij wordt gebruik gemaakt van het Multiflow-systeem waardoor een optimale vulling en isolatie is gewaarborgd. De warmte weerstand van de constructie wordt na de werkzaamheden gebracht op Rc = 1,76 m² K/W de minimale eis = Rc1,30

Gevelonderhoud, Gevel impregneren

Indien de geveldelen zijn gereinigd en opnieuw zijn gevoegd adviseren wij om het metselwerk en voegwerk te beschermen. Dit wordt gedaan door gevel impregneer. Gevel impregneer is een transparante beschermlaag die ervoor zorgt dat regenwater niet meer in het metselwerk of voegwerk kan indringen. Deze gevel impregneren blijft gedurende 10 jaar water afstoten. Als het materiaal is aangebracht zullen wij alle ramen en kozijn bewassen / lappen en schoon opleveren.

Bron: HGT geveltechniek