gevelonderhoud Nieuwveen

Gevelonderhoud Nieuwveen

Gevelreiniging d.m.v. stoomcleanen

 

Het metselwerk en voegwerk is in de loop der jaren vervuild geraakt door atmosferische vervuilingen en alg. en mos aangroeiingen. Dit woonhuis in Nieuwveen is opgebouwd uit witte stenen. Helaas is op witte stenen alles zichtbaar waardoor de gevel als snel smoezig wordt. Daarom hebben wij de bewoner geadviseerd om het metselwerk te reinigen d.m.v. stoomcleanen. Deze methode van reinigen zorgt ervoor dat schade aan het metselwerk of voegwerk nagenoeg niets is. Wij zullen de werkdruk afstellen op de ondergronden maar de temperaturen van het water lopen op tot 150 graden heet water. Hierdoor ontstaat stoomdruk. Oppervlakkige vervuiling zal zonder moeite verdwijnen van het metselwerk en voegwerk maar diepere vervuiling zal helaas niet geheel verdwijnen.

 

Opnieuw voegen of reparatie voegwerk

 

De meeste gevels van het woonhuis liggen uit de zon en regen kanten. Deze gevels hebben veel minder last van weersinvloeden en hoeven op dit project ook niet opnieuw gevoegd te worden. Wel was er 1 zijgevel die vol op het zuid/westen staat en die is in de loop der jaren aangetast. Het voegwerk van deze zijgevel hebben compleet vervangen. Het bestaande voegwerk hebben wij uitgehakt / uitgeslepen d.m.v. stofafzuigingen. Nadat het bestaande voegwerk is verwijderd zullen wij de gevel reinigen zodat de oppervlakte stofvrij is. Nu kan het nieuwe voegwerk goed hechten. Nadat het voegwerk is uitgehard zullen wij de gevels beschermen met gevel impregneer.

De geveldelen waarvan het voegwerk wel goed daarvan wordt het voegwerk gecontroleerd op gebreken nadat deze gevels zijn gereinigd d.m.v. stoomreingen. Mocht het voegwerk beschadigd zijn zullen wij de voegen herstellen in bestaande voegkleur van de gevel.   

Schoorsteen renovatie

 

De schoorsteen heeft altijd het meeste last van weersinvloeden. Daarom is het voegwerk van de schoorsteen het eerst toe aan vervanging. Wij zullen een steiger om de schoorsteen heen bouwen zodat wij er goed en veilig bij kunnen komen. Het bestaande voegwerk wordt compleet vervangen voor nieuwe voegen, het metselwerk wordt gereinigd met stoomcleanen, de bovenkant van de schoorsteen wordt opnieuw afgesmeerd of gerepareerd en na uitharding en droging wordt de schoorsteen geïmpregneerd. Wij zullen het lood ook controleren op gebreken en zonodig wordt deze vervangen/ hersteld. De goten worden schoongemaakt en de schoorsteen kan er weer 30 jaar tegen aan.

 

Spouwmuurisolatie

 

Het bestaande woonhuis heeft isolatie vanuit de bouw meegekregen. Alleen in die jaren is het huidige isolatie materiaal vergaan, verzakt of zelfs helemaal verdwenen. Daarom zullen wij de spouwmuren weer opnieuw voorzien van spouwmuurisolatie. Het isolatie materiaal wordt d.m.v. kleine openingen in het voegwerk aangebracht in de spouwmuur. Als de gehele spouwmuur is geïsoleerd worden de gaten afgevoegd in bestaande voegkleur of word er nieuw voegwerk aangebracht zodat het boorpatroon weg is gewerkt achter het nieuwe voegwerk.

 

Impregneren van gevels

 

Nu het voegwerk opnieuw is aangebracht of is gecontroleerd op gebreken kunnen wij de werkzaamheden afronden d.m.v. gevel impregneer aan te brengen. Dit wordt gedaan et een lagedruk pomp van onder naar boven via een nevelsysteem. Nu de gevel goed is dicht gesproeid met impregneer kan regenwater niet meer indringen via het metselwerk of voegwerk. Wij geven 10 jaar garantie op het waterafstootbaarheid van het impregneer product.

 

10 jaar garantie

Op de geleverde diensten van HGT GEVELTECHNIEK geven wij een garantie van 10 jaar!      

Schrijf een commentaar

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.