HD-Reinigen en opnieuw voegen. A.C. Verhoefweg/Mijdrecht

Gevel Reinigen en voegen

HGT Midden-Nederland B.V. heeft in Mijdrecht op de A.C. Verhoefweg 2A de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Het metselwerk is gereinigd d.m.v. steam+ reinigen.
  • Het ophakken van het bestaande voegwerk en vervangen voor nieuw voegwerk.
  • Impregneren van het metselwerk en voegwerk van de gehele woning.
  • Verzorgen van hang en klimmateriaal, steigermontage en demontage.

Testimonials

IMPREGNEREN

Uithakken en opnieuw voegen

Het voegwerk aan de voorgevel  van het woonhuis wordt opnieuw gevoegd. Met behulp van pneumatische hakhamers en elektrische slijptollen wordt het bestaande voegwerk uitgehakt / uitgeslepen tot een diepte minimaal 12 mm of tot aan de metselmortel. Na het uithakken van de betreffende geveldelen worden deze geveldelen gereinigd en schoongespoeld met schoonleiding water.

Hierdoor is de gevel stofvrij en heeft het nieuwe aangebrachte voegwerk de beste hechting. Na droging van de ondergrond worden de geveldelen gevoegd t.w. platvol na-gestreken voegwerk . Het bestaande voegwerk zal door ons stofvrij worden verwijderd d.m.v. stofzuigers, hierdoor zal er geen fijnstof overlast meer zijn tijdens de werkzaamheden.

Het voegwerk aan de achtergevel van het woonhuis wordt eerst gereinigd.

Nadat de achtergevel is gereinigd wordt het voegwerk gecontroleerd op gebreken. Mocht het voegwerk beschadigd zijn dan zullen wij dit herstellen. Bestaande voegwerk wordt opgehakt, de ondergrond wordt stofvrij gemaakt, naderhand zullen we het nieuwe voegwerk aanhelen.

Het voegwerk wordt verdicht tot een hardheid klasse van VH 35 e.e.a. volgens de CUR-aanbeveling 61. Voegspecie samenstelling volume delen; 1: 3 bindmiddel (l deel portland cement  klasse A, kleur grijs/wit)  : 3 delen schoon gezeefd rivierzand. (witzand,  zandnummer 153)

HD-reinigen d.m.v. steam+.

Het metselwerk aan de voorgevel van het woonhuis worden onder gepaste druk en met heetwater afgestoomd. e.e.a. is noodzakelijk voor de maximale indringing van het later aan te brengen impregneer product. De werkdruk wordt afgestemd op de hardheid van het bestaande voeg- en/of metselwerk, de werkdruk ± 100 bar bij 102 graden heet water. Wij zullen werken met stoomdruk d.m.v. deze technieken zal schade aan de ondergrond nagenoeg uitgesloten zijn!

Impregneren. (crème basis)
Na droging van de ondergrond (winddroog) kan met impregneren worden gestart. De crème, Hydrosil SL wordt d.m.v. kwasten en rollers aangebracht. De vaste stofgehalte bedraagt 22% en heeft de volgende eigenschappen;

- Dieptewerking:     dringt meerdere mm diep in de gevelsteen.

- Kleurloos:             transparant en damp doorlaatbaar alsook vocht en vuil werend en vertraagt alg aangroei.
- Verhoogt:              de isolatie waarde van de muur.