schoorsteen onderhoud n.a.v. lekkage, 10 jaar garantie

Schoorsteen onderhoud Uithoorn

Schoorsteen onderhoud

De bewoners in Uithoorn op de Eems 6 hadden last van lekkage dat werd veroorzaakt door de schoorsteen. Bij voor inspectie is gebleken dat het voegwerk van de schoorsteen in de loop der jaren zo achteruit is gegaan dat er haast geen voegwerk meer inzat. Daarom is ervoor gekozen om het voegwerk van de schoorsteen compleet te vervangen.

 

Verwijderen bestaand voegwerk

Het bestaande voegwerk van de schoorsteen hebben wij eerst ingeslepen / uitgehakt om goed op diepte te komen. (minimaal 12mm) Dit doen wij d.m.v. stofafzuigingen zodat het fijnstof direct wordt afgezogen. Dit is beter voor mens en milieu.

Reinigen van metselwerk

Als het bestaande voegwerk is verwijderd zullen wij het metselwerk reinigen met heet water en gepaste druk. De werkdruk wordt ter plaatsen afgesteld op de hardheid van het metselwerk maar de tempratuur van het water loopt op tot 100 graden heet water. Hierdoor zullen alle algen en mossen van de schoorsteen verdwijnen en kan het impregneer product goed indringen.

 

Opnieuw voegen

Al het metselwerk is opgedroogd kunnen wij beginnen met het opnieuw aanbrengen van voegwerk. Wij kunnen diverse voegwerken aanbrengen. Van geborsteld voegwerk, verdiept voegwerk, schaduw voegwerk tot knipvoeg of snijvoegwerken. Nieuw voegwerk kunnen wij ook in diverse kleuren aanbrengen zodat het weer 1 geheel wordt met het woonhuis.

 

Cement deklaag repareren  

Nu er nieuw voegwerk is aangebracht zullen wij de bovenkant van de schoorsteen controleren op gebreken. Als de huidige cement deklaag los zit zullen wij dit compleet vervangen of plaatselijk herstellen. De bovenkant van de schoorsteen wordt ook meegenomen met het reinigen zodat het latere aangebrachte teer laag goed kan hechten. Als de teer laag is aangebracht kan regenwater niet meer via de bovenkant van de schoorsteen indringen.

 

Lood controleren, lood vervangen

 

Het lood van de schoorsteen wordt gecontroleerd op kleine haarscheurtjes, mochten deze aanwezig zijn dan zullen wij dit repareren met loodplakkers. Dit voorkomt dat het lood verder gaat scheuren en voorkomt eventuele vochtindringing. Mocht het lood helemaal afgescheurd zijn of ontbreken door stormen dan zullen wij daarvoor nieuw lood aanbrengen. Het voegwerk wordt opengeslepen tot 5cm diep. En wordt nieuw lood aangebracht, vast geklopt en afgewerkt.

 

Impregneren

Het metselwerk en nieuw aangebrachte voegwerk wordt beschermt tegen weersinvloeden. Dit doen wij door de schoorsteen te impregneren met gevel impregneer. Dit is een speciale impregneer soort op crème basis dat voorkomt dat regenwater via de schoorsteen kan indringen. De gevel impregneer is een stuk krachtiger dan de gewone impregneer.

 

Schoonmaken / opleveren

Als de gehele schoorsteen nu is afgewerkt kunnen wij beginnen met het schoonmaken van de dakgoten. Deze worden aan de voorgevel en aan de achtergevel nagelopen en schoongemaakt zodat u geen last heeft van eventuele verstoppingen.

 

10 jaar garantie

Op de geleverde diensten van HGT GEVELTECHNIEK geven wij een garantie van 10 jaar!