voegwerk vervangen De Kwakel

Gevel Reinigen en voegen

HGT Midden-Nederland B.V. heeft in De Kwakel op de Gerberalaan 14 + 16 + 18 de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Het metselwerk is gereinigd d.m.v. zandstralen
  • Het bestaande voegwerk is vervangen voor nieuw voegwerk
  • Uithakken, zandstralen en opnieuw voegen van de schoorsteen.
  • Impregneren van het metselwerk en voegwerk
  • Verzorgen van hang en klimmateriaal, montage en demontage steigerwerk.

Testimonials

Werkzaamheden

Stralen

Al het metselwerk van het woonhuis en van de berging worden gereinigd d.m.v. zandstralen. (voorgevel en achtergevel 1ste verdieping) Door de gevels te zandstralen geeft dat uiteindelijk het mooiste resultaat. Voor aanvang van de straalwerkzaamheden zullen we de raamkozijnen afplakken of zullen wij werken met straalborden, hierdoor voorkomen wij schade aan de ondergronden.

Het betreffende metselwerk zal d.m.v. fijnzand (eurofinesche) worden gestraald. Er zal gebruik worden gemaakt van een zogenaamde torbo-straalunit, door de combinatie van zand, water en een lage straaldruk,  welke kan worden geregeld d.m.v. een doseer ventiel is de schade aan de ondergrond vrijwel uitgesloten.

Nadat de geveldelen zijn gezandstraald zullen wij de geveldelen schoonspoelen. Dit wordt gedaan met gepaste druk (variërend van 50 bar tot 100 bar) Hierdoor zullen de geveldelen weer helemaal stofvrij zijn

 

Voegwerk vervangen.

Al het voegwerk van het woonhuis en van de berging worden opnieuw gevoegd. Met behulp van pneumatische hakhamers en elektrische slijptollen wordt het bestaande voegwerk uitgehakt / uitgeslepen tot een diepte minimaal 12 mm of tot aan de metselmortel. Na het uithakken van de betreffende geveldelen worden deze geveldelen gezandstraald, gereinigd en schoongespoeld met schoonleiding water. (zie werkomschrijving 1)

Hierdoor is gevel stofvrij en heeft het nieuwe aangebrachte voegwerk de beste hechting. Na droging van de ondergrond worden de geveldelen gevoegd t.w. platvol na-gestreken voegwerk.

Het bestaande voegwerk zal door ons stofvrij worden verwijderd d.m.v. stofzuigers, hierdoor zal er geen fijnstof overlast meer zijn tijdens de werkzaamheden.

Het voegwerk wordt verdicht tot een hardheid klasse van VH 35 e.e.a. volgens de CUR-aanbeveling 61. Voegspecie samenstelling volume delen; 1: 3 bindmiddel (l deel portland cement  klasse A, kleur grijs/wit)  : 3 delen schoon gezeefd rivierzand. (witzand,  zandnummer 153) (proefvlak opzetten voor de kleurbepalingen)

 

Schoorsteenonderhoud. (gedeelde schoorsteen)  

Voor aanvang van de werkzaamheden zullen wij beginnen met het toegankelijk maken van de schoorsteen. Dit wordt gedaan d.m.v. steigers en hangladders zodat wij via deze ladders bij de schoorstenen kunnen komen.

Het bestaande voegwerk van de schoorsteen wordt door ons verwijderd. Het voegwerk wordt met behulp van pneumatische hakhamers en elektrische slijptollen uitgehakt tot een diepte van minimaal 10 mm of tot aan de metselmortel. Na het uithakken/slijpen van het bestaande voegwerk wordt de schoorsteen gereinigd.

Het metselwerk van de schoorsteen zullen wij reinigen d.m.v. zandstralen (zie werkomschrijving 1)

Na droging van de ondergrond zullen wij de schoorstenen opnieuw afvoegen t.w. platvol voegwerk. Het voegwerk wordt verdicht tot een hardheid klasse van VH 35 e.e.a. volgens de CUR-aanbeveling 61. Voegspecie samenstelling volume delen; 1: 3 bindmiddel (l deel portland cement  klasse A, kleur grijs/wit)  : 3 delen schoon gezeefd rivierzand. (witzand,  zandnummer 153)

Na droging van de ondergrond (winddroog) kan met impregneren worden gestart. De gevel crème, Hydrosil SL wordt d.m.v. vachtrollers en blokkwasten aangebracht, de vaste stofgehalte van de Crème bedraagt 25% en heeft de volgende eigenschappen;

- Dieptewerking:     dringt meerdere mm diep in de gevelsteen.

- Kleurloos:             transparant & damp doorlaatbaar alsook vocht en vuil werend en vertraagt alg aangroei.

- Verhoogt:              de isolatie waarde van de muur.

 

Impregneren. 

Na droging van de ondergrond (winddroog) en uitharding van het voegwerk kan met impregneren worden gestart. De vloeistof, Funcosil CE wordt d.m.v. een lagedrukpomp aangebracht volgens het nevelsysteem of vloeisysteem.

De vaste stofgehalte bedraagt 8% en heeft de volgende eigenschappen;

-Dieptewerking:     dringt meerdere mm diep in de gevelsteen.

-Kleurloos:             transparant en damp doorlaatbaar alsook vocht en vuil werend en vertraagt alg aangroei.
-Verhoogt:              de isolatie waarde van de muur.

Verhoogt:              de isolatie waarde van de muur.